Japanese

Kotaro-Oshio.com OFFICIAL WEBSITE

HOME > discography > ALBUM

STARTING POINT

2002.07.10 Release

Debut Album

01. Fantasy! (Kotaro Oshio)

02. Destiny (Kotaro Oshio)

03. Tycho (Kotaro Oshio)

04. Breeze (Kotaro Oshio)

05. Twilight (Kotaro Oshio)

06. Merry Christmas Mr. Lawrence (Ryuichi Sakamoto)

07. Blue sky (Kotaro Oshio)

08. First Love (Kotaro Oshio)

09. Tension (Kotaro Oshio)

10. The Third Man Theme (Anton Karas)

11. Komorebi (Kotaro Oshio)

12. HARD RAIN (Kotaro Oshio)